ดอกไม้หน้าศพเป็นเครื่องหมายของความอ่อนไหวและความจำสำหรับการแสดงออกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุคคล ดอกไม้ที่นิยมใช้สำหรับการตกแต่งหน้าศพยกตัวอย่างเช่นกุหลาบสีดำหรือดอกสีแดงเข้ม ส่วนความหมายของแต่ละสีดอกไม้มีอยู่หลายแบบ สำหรับกุหลาบสีดำจะแสดงถึงความเศร้ารวมทั้งความทุกข์ใจในช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบสีแดงเข้มแสดงถึงการนึกถึงรวมทั้งความรักที่มีอยู่ต่อผู้เสียชีวิตนั้น อย่างไรก็ดี การเลือกใช้สีดอกไม้ขึ้นอยู่กับศิลป์รวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ด้วยเหตุดังกล่าว ถ้าปรารถนาใช้ดอกไม้หน้าศพควรจะเลือกมองความหมายของสีดอกไม้ก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับเพศรวมทั้งบุคคลที่เสียชีวิตด้วยด้วยแนวทางที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะของท้องถิ่น

ดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานฌาปนกิจศพมีหลายแบบและสื่อความหมายที่นาๆประการตามศิลป์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค แต่ ดอกไม้ที่มักประยุกต์ใช้ในงานฌาปนกิจศพบ่อยๆตัวอย่างเช่น

กุหลาบสีดำ – แสดงถึงความเศร้าใจรวมทั้งความทุกข์ใจ

ดอกกุหลาบสีแดงเข้ม – แสดงถึงความรักแล้วก็ความนึกถึง

ดอกมะลิ – แสดงถึงความรักรวมทั้งความเสียใจ

ดอกไฟ – แสดงถึงความกลัวและก็ความไม่แน่ใจ

ดอกลำไย – แสดงถึงความสำราญรวมทั้งความสำเร็จ

ดอกกล้วยไม้ – แสดงถึงความเศร้าใจและความอ่อนไหว

ดอกบัว – แสดงถึงความบริสุทธิ์รวมทั้งความสงบสุข

ดอกเบญจพร้าว – แสดงถึงความเสียใจและความร่ำร้อง

การเลือกใช้ดอกไม้ในงานศพขึ้นอยู่กับศิลป์และก็วัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค เพราะฉะนั้น ถ้าหากต้องการใช้ดอกไม้ในงานฌาปนกิจศพควรจะเลือกมองความหมายของดอกไม้และกระบวนการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและก็ศิลปะของแคว้น.

คิดหัวข้อเกี่ยวกับดอกไม้หน้าศพ อาจจะมีอยู่หลายประเด็น ดังนี้

ความหมายของดอกไม้หน้าศพ – ชี้แจงถึงความหมายของดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพและก็ความเชื่อของคนต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้นั้นๆในงานศพ

วิธีการใช้ดอกไม้ในงานศพในแต่ละวัฒนธรรม – อธิบายถึงการใช้ดอกไม้ในงานฌาปนกิจศพของแต่ละวัฒนธรรม และก็ความไม่เหมือนของการใช้ดอกไม้ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

ผลกระทบของการใช้ดอกไม้ในงานฌาปนกิจศพ – ชี้แจงถึงผลกระทบของการใช้ดอกไม้ในงานฌาปนกิจศพต่อความเลื่อมใสของคนรวมทั้งวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน

การปลูกรวมทั้งการแต่งสวนดอกไม้สำหรับใช้ในงานศพ – อธิบายถึงการปลูกรวมทั้งการแต่งสวนดอกไม้สำหรับใช้ในงานศพและจุดสำคัญของการรักษาดอกไม้ให้สดใหม่เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ

การใช้ดอกไม้ในงานฌาปนกิจศพในขณะนี้ – ชี้แจงถึงการใช้ดอกไม้ในงานศพในตอนนี้ ว่ามีการใช้ดอกไม้แบบไหนบ้าง รวมทั้งมีการเปลี่ยนเทรนด์การใช้ดอกไม้ในงานศพไปในหนทางใดบ้าง

การออกแบบดอกไม้หน้าศพในภาคตะวันตก – อธิบายถึงการออก